Test

CLB Người Việt trên 50 là hội đoàn vô vị lợi hoạt động trong lãnh vực xã hội như quan hôn tang tế, hoạn nạn, đau ốm, và an ủi giúp đỡ hội viên để cùng vui hưởng sự bình an trong cuộc sống; đồng thời cũng là nơi quy tụ và gặp gỡ của các hội viên và gia đình để cùng giúp đỡ nhau trong tinh thần tương thân tương ái theo truyền thống văn hoá VN.

Back